home-icon
menu

Een op alle fronten onstuimige zomer loopt ten einde. Weinig ruimte voor komkommertijd, er moesten bosbranden worden geblust. Een festival organiseren, of toch niet, of toch wel. Toch niet. Maar, sleutelen aan hoe de wereld beter kan worden ingericht staat altijd op de agenda. Eerst maar eens op kleine schaal, op en om Vlieland. In dit artikel updates over een aantal lopende projecten als de Elfstedentocht en de Waterroute, maar ook nieuwe ideeën zoals elektrische deelauto's voor de eerstvolgende Into The Great Wide Open en een tool waarmee de opbrengsten van duurzame projecten snel worden berekend.

De teller van de Vlielandse ANWB-paddenstoelenveiling liep op zondag 12 juni 2021 in de loop van de middag af. De online biedingen, die tot dan toe al vrij hoog waren, verdubbelden of -driedubbelden zich, wat een totaalbedrag opleverde van 32.038 euro. De paddenstoel die altijd voor de veerterminal van Rederij Doeksen heeft gestaan kwam als winnaar uit de bus, met een bedrag van 2660 euro. Wat de kopers in hun beweegredenen gemeen hebben is toch wel de levenslange verbintenis met het eiland, die vroeger bestond uit frequente bezoeken, en die nu dan is verzilverd met een Vlielandse paddenstoel in de achtertuin. Een aantal paddenstoelen bleven op Vlieland, maar het grootste deel is door heel het land en zelfs daar buiten terechtgekomen.

Op school heeft iedereen de welbekende tekening wel onder de neus gekregen: wolken die ontstaan door verdampt water vanuit de zee, waarna dat water weer naar beneden klettert op een berg, die het via de rivieren weer terugvoert naar het grote water, om zo de cirkel weer opnieuw te beginnen. Een simpel voorbeeld van hoe de waterkringloop werkt. Als de berg even verandert in een eiland en daar een aantal mensen, installaties en zoetwaterbel bij worden geschetst, is daar de waterkringloop van Vlieland. Niet alleen is deze volledig circulair, ook schijnt daar het lekkerste drinkwater ter wereld vandaan te komen.

Historische beelden, gewoon te vinden op Google Maps. Van vòòr vorige zomer, toen de ANWB-paddenstoelen nog niet geveild werden maar met hun voeten in de aarde stonden. Daterend van 2014 zelfs, toen de wereld er sowieso nogal anders uitzag. Maar de natuur lijkt tijdloos. Tijdens het struinen over de digitale paden stuit je op mooie wolkenpartijen en bloemen in bloei. Best mooie plaatjes zo, die paddenstoelen in hun oude habitat. 

Altijd leuk als er projecten binnen blijven sijpelen waar Lab Vlieland op een manier aan heeft bijgedragen in de ontwikkelingsfase. In 2018 gingen vijftien startups op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De volledig fossielvrije handelsmissie liet zien dat het wel degelijk mogelijk is om te ondernemen op de Wadden. Lab werkte samen met Slow Mill, de installatie ie de kracht uit golven om weet te zetten in elektrische energie. Op Texel wordt nu energie opgewekt uit de golven. 

Het was weer eens tijd voor een digitale nieuwsbrief, aanbeland in de mailbox van de oude vertrouwde lezers. Over nieuw en oud nieuws, een vooruitblik waar de zomerzin wel van wordt aangewakkerd, en meer. De brief is in zijn volledigheid hier terug te lezen.

De Vlielandse ANWB-paddenstoelen hebben menig voorbijganger wegwijs gemaakt met de wegen die leiden naar strand, haven of dorp. Vorige zomer was het tijd voor nieuwerwetse wijzers. Daarop schonk Gemeente Vlieland de oude pilaren aan VVV Vlieland, met als doel ze te veilen en met de opbrengst een plan te realiseren dat het eiland ten goede komt. Daaruit ontsproot het plan voor de Waterroute, die naar verwachting begin 2022 af is. Voor nu ligt de focus op het vullen van de spaarpot. Van 1 tot en met 13 juni 2021 worden de 19 ANWB-paddenstoelen geveild. 

De Vlielandse ANWB-paddenstoelen hebben menig voorbijganger wegwijs gemaakt met de paden en duinopgangen die leidden naar strand, haven of dorp. Maar vorige zomer was het tijd voor nieuwerwetse wijzers. Daarop schonk de Gemeente Vlieland de oude paaltjes aan de VVV Vlieland, met als doel ze te veilen en met de opbrengst een plan te realiseren dat het eiland ten goede komt. Met een paar lokale partijen om de tafel werd besloten dat het thema voor dit plan water zou zijn. Niet alleen omdat er trots verkondigd mag worden dat ‘s werelds beste water daar uit de kraan komt, ook omdat het Vlieland omlijst en allesbepalend is voor het landschap en alle vormen van leven.

Over 2020 valt een hoop te schrijven, maar daar zijn we zo onderhand ook wel weer klaar mee, dus we doen dat nog maar een klein beetje. Ondanks alles zat het Lab vorig jaar niet stil, integendeel. Er werden lezingen gegeven, overzichten gemaakt om groene daden voor anderen toegankelijker te maken en er werden circulaire festivals voorbereid - al worden deze pas uitgevoerd als de situatie dat toe laat. De lijst met projecten hieronder is met de ingang van een nieuw kalenderjaar niet ten einde gekomen: in 2021 wordt doorgewerkt aan een betere en groenere wereld.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland