home-icon
menu

De huidige tijdsgeest biedt een schonere wereld kansen te over, dus daar dragen we graag actief aan bij door een proeftuin te zijn voor een duurzamere globe. Lab Vlieland is aanjager van de duurzame en circulaire transitie en stelt haar werkplaats open voor ideeën, projecten en best-practices. Soms als verteller, soms als verbinder, maar altijd als versneller: goed voor Nederland en de rest van de wereld. Een plek waar de wetenschap in zee gaat met kunst en cultuur, waar dialoog en experiment elkaar naadloos opvolgen. De proeftuin waar studenten, kunstenaars en ondernemers samenkomen om elkaar te inspireren en motiveren. Lab Vlieland is op continu op zoek naar partners met dezelfde doelstellingen en visie.

Koppen bij elkaar, we hebben de wind in de zeilen. Voorwaarts!