home-icon
menu

Adres
Buiksloterweg 5a
1031 CC Amsterdam

info@labvlieland.nl

KVK: 59342668
RSIN: 853431371

labvlieland.nl
facebook | twitter | linkedin | nieuwsbrieven

Beleid en beloning

Lab Vlieland wordt bestuurd volgens de code zoals opgesteld in het document 'Goed bestuur en toezicht in de cultuursector' (PDF).

Jaarverslag en jaarrekening

Bestuur

Joep Wijffels - Voorzitter en Penningmeester 
Ada Plinck - Algemeen bestuurslid
Cees Potiek - Algemeen bestuurslid
Jeroen van Erp - Algemeen bestuurslid
Naar Team