home-icon
menu

Al lijkt 2019 alweer zo ver terug, niet alleen in kalendermaanden maar vooral in termen van onze intussen zo veranderde wereld, zijn de projecten die dat jaar gerealiseerd zijn toch nog zeer het benoemen waard. Van een klimaatneutraal Into The Great Wide Open tot een bijdrage aan de Dutch Design Week en de eerste stappen naar een groene Elfstedentocht. 

Wat Lab Vlieland in 2019 allemaal realiseerde

Into The Great Wide Open 2019 door Camila Wijnmaalen

Plasticvrije Wadden
Lab Vlieland speelde een grote rol bij het vormgeven en aanjagen van de Waddenbrede stuurgroep Plasticvrije Wadden. Binnen deze regionale werkgroep, gefaciliteerd door Rijkswaterstaat, wordt alle kennis samengebracht om toe te werken naar het grote doel: een geheel plasticvrije Waddenzee in 2025. 

De Elfstedentocht
Een van de oudste sportevenementen van Nederland benaderde Lab Vlieland om samen te kijken naar een duurzame productie. Zo dacht LabVlieland ineens mee over een groene Elfstedentocht, een prachtig project. De eerste zaadjes zijn geplant, het project wordt eind 2020 weer verder opgepakt, en dan is het hopen dat it trochgiet.

Islands of Innovation
Europese eilanden staan veelal voor dezelfde uitdagingen. Lab Vlieland dacht, deed en inspireerde mee binnen een netwerk duurzame eilanden bij Islands of Innovation.

Madeira
Lab Vlieland kwam op uitnodiging van ARDITI (Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation) naar Madeira om daar een aantal ondernemers, innovatiespecialisten en overheidsmensen te inspireren en verder te helpen langs de weg van creatieve duurzame oplossingen voor kleine gemeenschappen en eilanden.

Seavents
2019 was het jaar van Afval = Grondstof. Waar Lab Vlieland in 2017 al begon met de transitie van lineair naar circulair afvalbeleid, zette het in 2019 nog grote stappen door de implementatie ervan op verschillende festivals, in samenwerking met Seavents. Zo werden evenementen en bedrijven geholpen met hun transitie richting circulaire bedrijfsvoering. 

Kaap de Groene Hoop
In de bruisende innovatieve haven aan de Amsterdamse NDSM-werf wordt hard gewerkt aan pilots en best practices op het gebied van duurzame binnenvaart en havengebieden. Lab Vlieland droeg inhoudelijk bij aan een aantal eerste ideeën richting het concreet verduurzamen van de plek. Ook dacht het mee over hoe Kaap de Groene Hoop wellicht een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen als hub voor emissievrij transport over water voor de stad Amsterdam.

Nieuwe Helden
Collectief Nieuwe Helden is voorzien van kennis over verschillende biobased projecten, waaronder een plan voor het sluiten van de groencirkel van een grote Nederlandse hotelketen en het succesvolle biobased paviljoen The Growing Pavilion op de Dutch Design Week.

Friendly Fire
Met Friendly Fire werden eerste sessies gedaan rondom de verdere verduurzaming van hun evenementen, waaronder het welbekende Best Kept Secret Festival.

Vliehouse project
Lab Vlieland leidde het Vliehouse project, opgezet om de volgende generatie duurzame onderkomens mee te kunnen ontwikkelen. Er werd gezocht naar de ideale combinatie van klimaatpositief materiaal en energiegebruik, lokale digital manufacturing en mobiele bouwmethoden. Dit alles voor en door Noord-Nederlandse bedrijven en organisaties. Het penvoerderschap van dit project is ondertussen overgedragen aan House of Design die de volgende stappen zullen gaan zetten.

Innofest 
Voortbordurend op de drie jaren ervoor heeft Lab Vlieland ook in 2019 weer inhoudelijk bijgedragen aan het Innofest programma. Innofest is altijd op zoek naar duurzame oplossingen en gebruikt festivals daarbij als proeftuinen, om de projecten vervolgens op de markt te brengen. 

Into The Great Wide Open
Tijdens Into The Great Wide Open 2019 werden grote stappen gezet richting het worden van een volledig circulair en klimaatneutraal festival. Afval werd grondstof, transport werd fossielvrij en de Fossielvrije Zone deed zijn intrede. Door middel van fuel replacement konden bezoekers een fossielvrije overtocht over de Waddenzee maken, artiesten werden op duurzame biobrandstof ingevlogen (en daarin was Lab Vlieland de eerste ooit), voor afval afkomstig van het publieksterrein werd een nieuwe functie bedacht. Grote stappen om nog grotere dromen te realiseren: ze zijn gedocumenteerd in deze brief.

DGTL
Dancefestival DGTL en Lab Vlieland werken al jaren samen. Eind 2019 dacht Lab Vlieland voornamelijk mee met het verduurzamen van het transport van het festival. DGTL 2020 was helaas een van de eerste festivals die dankzij de coronacrisis geen doorgang konden vinden, dus deze plannen zijn tot nader order geparkeerd. 

Welcome To The Village
Lab Vlieland zette met Welcome To The Village grote stappen en dacht mee over het gebruik van nieuwe materialen en fossielvrije energie. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de composteerbaarheid van de reststromen van Welcome To The Village. Daarnaast werd de energievoorziening sterk verduurzaamd: het festival kon voorzien worden van wind- en zonnestroom dankzij een netaansluiting met batterijopslag.  

Bureau8080
Lab Vlieland dacht samen met Bureau8080 na over plannen om de Amsterdamse culturele en museale sector verder te helpen bij hun weg naar circulaire en klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Gastcolleges
Verschillende teamleden van Lab Vlieland werden het land doorgestuurd voor het geven van gastcolleges op verschillende onderwijsinstellingen. Om er een paar te noemen: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de NHL Stenden Hogeschool en de Technische Universiteit Delft. 
 


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland