home-icon
menu

De Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben in 2007 een stevige gezamenlijke ambitie geformuleerd om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening. Deze ambitie is vastgelegd in het ambitiemanifest Waddeneilanden ‘De energieke toekomst’ en in september 2007 door alle eilander gemeenteraden ondertekend.

Gemeente Vlieland gaf Lab Vlieland de opdracht om de rol van aanjager te vervullen in het verwezenlijken van deze ambitie. Op deze pagina vind je alle informatie over dit project.

In 2014 werd in opdracht van Lab Vlieland een Consultancy Report 'Vlieland Energy Independent by 2020' geschreven door masterstudenten Energy Science aan de Universiteit Utrecht. Uit hun analyse blijkt dat als men daadwerkelijk in 2020 100% duurzaam en onafhankelijk wil zijn wat energie betreft, het technisch/economisch simpelweg niet anders kan dan door het gebruik van grote windmolens.

Een vervolg kreeg het onderzoek wanneer Lab Vlieland samen met de AKI (Academie voor Art & Design) in Enschede gaat onderzoeken of er draagvlak is voor grote windmolens. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek bedroegen vooral waarom de eilanders, badgasten, ondernemers en vertegenwoordigers voor of tegen de komst van een molen waren.

In mei 2015 was Søren Hermansen te gast op Vlieland. Hermansen speelt een belangrijke rol op Samsø, het Deense eiland dat sinds enige jaren energie-onafhankelijk is. In de lezing die hij gaf in De Bolder vertelt Hermansen hoe inwoners van Samsø dat klaarspeelden.

Om het aantal plastic flesjes water op het eiland te verminderen werd in samenwerking met ITGWO, Vitens, Atelier NL, de Koninklijke Tichelaar, Dijkstra, Stichting Recreatiebelangen Vlieland en gemeente Vlieland het eerste openbare waterpunt op Vlieland gerealiseerd.

Voor meer informatie over Vlieland energie-onafhankelijk in 2020 kun je contact opnemen via info@labvlieland.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland