home-icon
menu

Plasticvrije Wadden
Lab Vlieland speelde in 2019 een grote rol bij het vormgeven en aanjagen van de Waddenbrede stuurgroep Plasticvrije Wadden. Binnen deze regionale werkgroep, gefaciliteerd door Rijkswaterstaat, wordt alle kennis samengebracht om toe te werken naar het grote doel: een geheel plasticvrije Waddenzee in 2025. 

Islands of Innovation
Europese eilanden staan veelal voor dezelfde uitdagingen. Lab Vlieland dacht, deed en inspireerde mee binnen een netwerk duurzame eilanden bij Islands of Innovation.

Gastcolleges
Verschillende teamleden van Lab Vlieland werden het land doorgestuurd voor het geven van gastcolleges op verschillende onderwijsinstellingen. Om er een paar te noemen: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de NHL Stenden Hogeschool en de Technische Universiteit Delft. 

Madeira
Lab Vlieland kwam op uitnodiging van ARDITI (Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation) naar Madeira om daar een aantal ondernemers, innovatiespecialisten en overheidsmensen te inspireren en verder te helpen langs de weg van creatieve duurzame oplossingen voor kleine gemeenschappen en eilanden.

Kaap de Groene Hoop
In de bruisende innovatieve haven aan de Amsterdamse NDSM-werf wordt hard gewerkt aan pilots en best practices op het gebied van duurzame binnenvaart en havengebieden. Lab Vlieland droeg inhoudelijk bij aan een aantal eerste ideeën richting het concreet verduurzamen van de plek. Ook dacht het mee over hoe Kaap de Groene Hoop wellicht een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen als hub voor emissievrij transport over water voor de stad Amsterdam.

Nieuwe Helden
Collectief Nieuwe Helden is voorzien van kennis over verschillende biobased projecten, waaronder een plan voor het sluiten van de groencirkel van een grote Nederlandse hotelketen en het succesvolle biobased paviljoen The Growing Pavilion op de Dutch Design Week.

Vliehouse project
Lab Vlieland leidde het Vliehouse project, opgezet om de volgende generatie duurzame onderkomens mee te kunnen ontwikkelen. Er werd gezocht naar de ideale combinatie van klimaatpositief materiaal en energiegebruik, lokale digital manufacturing en mobiele bouwmethoden. Dit alles voor en door Noord-Nederlandse bedrijven en organisaties. Het penvoerderschap van dit project is ondertussen overgedragen aan House of Design die de volgende stappen zullen gaan zetten.

Bureau8080
Lab Vlieland dacht samen met Bureau8080 na over plannen om de Amsterdamse culturele en museale sector verder te helpen bij hun weg naar circulaire en klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland