home-icon
menu

Gemeente Súdwest-Fryslân
In september 2020 gaf Daan Stigter (Lab Vlieland) een online presentatie aan een vijftigtal deelnemers van een bijeenkomst over duurzame evenementen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij vertelde hen over het innovatieve afvalverwerkingssysteem dat LabVlieland in 2019 op Into The Great Wide Open realiseerde. 

Inspiratiedag afvalpreventie Rijkswaterstaat
In november 2020 gaf Lab Vlieland een presentatie voor Rijkswaterstaat, over het inkopen van goederen en hoe de afvaltoestroom daarvan geminimaliseerd kan worden. 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland