home-icon
menu

De wereld streeft naar maximaal 1,5 graad opwarming. Europa naar 55% reductie van broeikasgassen in 2030. Nederland heeft zich ten doel gesteld om volledig circulair en klimaatneutraal te worden. De urgentie is hoog. Het is een uitdaging die veel van de samenleving vraagt en tegelijk nog veel meer gaat opleveren. Dat vraagt om een transitie, om innovatie en aanpakken in de praktijk. Daar zijn wij goed in.

We gaan de uitdaging graag aan en streven ernaar om een circu- lair en klimaatpositief festival te worden. Om in de praktijk te laten zien dat het kan en vooral ook hóé het kan. Om dit te bereiken hebben we al onze artiesten, vrijwilligers, medewerkers, partners, leveranciers en bezoekers nodig.

We hebben de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd en gedaan. Langzaam zijn onze pilots, deeloplossingen en samenwerkingen uitgegroeid tot een brede doelstelling met een bijbehorend plan. Dit plan bestaat in de basis uit vier stappen die wij nu en in de komende jaren zetten.In het kort:

  1. Voorkomen en reduceren: energie en materiaalgebruik zo efficiënt mogelijk organiseren
  2. Overschakelen naar hernieuwbare en emissievrije energie en afvalvrije materialen: zon- en windenergie en biobased, herbruikbare of recyclebare materialen gebruiken (afvalvrij)
  3. Nog onvermijdbare restuitstoot opruimen restuitstoot broeikasgas van huidige bedrijfsvoering vastleggen in stabiele koolstofopslag
  4. Historische uitstoot opruimen: alle eerder uitgestoten broeikasgassen van Into The Great Wide Open vastleggen in stabiele koolstofopslag

GEEN AGGREGATEN: EEN GEDURFDE PILOT MET GROTE IMPACT

Ondanks alle stappen die we de afgelopen jaren namen op het gebied van energie, is de stroombehoefte op de verschillende festivallocaties dermate groot dat de beschikbare netaansluitingen niet afdoende waren. Daardoor was het festival nog altijd op een aantal aggregaten aangewezen. Dat willen we dit jaar veranderen. Om aan onze eigen doelstellingen te voldoen, maar ook aan de nieuwe stikstofnormen. Smart grid innovatie, net-congestie, stikstofnormen en klimaat-emissiereductie-uitdagingen komen hier samen. Het is een kans voor ITGWO, Lab Vlieland en de Aanloophaven Vlieland om samen met Greener, Team Infra en Liander een stevige bijdrage te leveren aan dit belangrijke onderdeel van de energietransitie.

Hoe pakken we dit aan? Door maximale inzet op efficiëntie brengen we het verbruik op het Sportveld met zo’n 20% omlaag. We verdelen daar de stroomvoorziening over twee power zones met allebei een batterijbuffer van 422 kWh en een eigen netaansluiting. Op De Tokkelbaan leggen we een directe kabelverbinding aan naar de netaansluiting in de Jachthaven. Bij De Open Plek proberen we de meest innovatieve oplossing: hotswappen met grote mobiele batterijpakketten. Een batterijbuffer van 422 kWh wordt gevoed door twee mobiele batterijpakketten van 600 kWh met een omvormer. Ze staan op aanhangers die tussen De Open Pkek en de oplaadlocatie bij de Jachthaven pendelen. Wanneer het ene pakket zijn lading overbrengt naar de buffer bij De Open Plek, is het andere pakket bij de Jachthaven aan het opladen.

We bewerkstelligen daarmee een volledig aggregaatvrij festival, dat kan dienen als testcase voor andere festivals en de bredere energie- en emissietransitie. Het hotswappen kan een oplossing zijn voor net-congestie bij grote tijdelijke aansluitingsuitdagingen. En door over te schakelen van dieselaggregaten naar Nederlandse zon- en windstroom via netaansluitingen reduceren we onze CO2- uitstoot.


DE GOEDE REIS: DUURZAAM NAAR HET FESTIVAL REIZEN

Voor een festival als Into The Great Wide Open wordt ongeveer 50% van de totale uitstoot veroorzaakt door reizen en transport. Ongeveer 65% daarvan komt van bezoekers die gezamenlijk zo’n 2,7 miljoen kilometer afleggen. Omdat 62% van de bezoekers in 2022 nog met de fossiele auto naar Harlingen kwam, was dat onze grootste uitstootpost binnen het gehele festival.

Met De Goede Reis proberen we daar iets aan te doen. Daarom wordt op elk festivalticket een Goede Reistoeslag van €7,50 geheven. Iedereen die fossielvrij reist – lopend, fietsend, met de trein, de fossielvrije festivalbus, met een elektrische auto of op HVO – kan deze toeslag op het festival terugkrijgen in de vorm van een voucher van €7,50 die bij elke bar te besteden is. De toeslag werkt als aanmoediging om duurzaam te reizen en creëert daarnaast een budget waarmee we onze nog niet te voorkomen restuitstoot en onze historische uitstoot kunnen opruimen.

Omdat we iedereen vragen om fossielvrij te reizen, willen we het ook steeds een beetje makkelijker maken om dat ook daadwerkelijk te doen. Dit zijn de mogelijkheden:

  • De Glimble-app maakt het makkelijker om je hele reis te plannen en te boeken. Boek je je fossielvrije reis via deze app, dan krijg je nog eens €10,- extra Glimble Goede Reiskorting op trein en deelvervoer met de kortingscode ‘ITGWO’.
  • De fossielvrije festivalbussen van Arriva Touring rijden speciaal voor bezoekers en vrijwilligers vanuit Amsterdam en Utrecht naar Harlingen en vice versa.
  • In de Slinger-widget op onze website kun je een rit van of naar Harlingen aanbieden als je een plekje in je (elektrische of door HVO aangedreven) auto over hebt. Zo reis je nog duurzamer door je auto te delen. Ook als je een rit zoekt kan je in deze widget een oproep plaatsen.
  • Via onze partnerpagina van NS kun je makkelijk en goedkoper treintickets naar Harlingen Haven kopen.

We vragen niet alleen onze bezoekers duurzaam te reizen: onze crew en artiesten worden vervoerd met een pendeldienst met elektrische personenbusjes, en we brengen zo veel mogelijk vracht per zeilschip naar Vlieland. Dit jaar varen er drie schepen met onder andere al het herbruikbare servies, de decorstukken, dranken en materialen van Brand bier en Texels bier, bekabeling en fietsen.

METEN IS WETEN

Om te weten waar we staan op weg naar onze doelstellingen, wordt er sinds 2019 uitgebreid gemeten. Dat gebeurt met de door Lab Vlieland, Royal Haskoning, Universiteit Utrecht en Metabolic ontwikkelde Green Deal Circular Festivals monitor. Ook dit jaar wordt daar weer alle data verzameld en gevisualiseerd voor evaluatie en bijsturing.

Dit jaar voegen we daar een nieuwe tool aan toe. Klimato stelt ons in staat een veel nauwkeuriger beeld te krijgen van de klimaatafdruk van al de geconsumeerde voedselwaren en dranken. Alle cateraars en barren vullen hier bij hun gerechten en dranken de hoeveelheid ingrediënten,
het land van herkomst en de manier van verbouwen in. (Deze tool berekent nog geen factoren als water, landgebruik, biodiversiteit, etc.) De emissiegetallen die hieruit komen geven heel nauwkeurig weer wat de CO2- voetafdruk van elk individueel product op Into The Great Wide Open is. De cateraarsop het festival kunnen zo (laten) zien en proeven dat een maaltijd niet veel emissie hoeft uit te stoten om heel smakelijk te zijn. De emissiedata per drank of gerecht worden uiteindelijk gekoppeld aan de verkoopdata van het festival, waarmee we een zeer gedetailleerde voetafdruk voor drank en voedsel voor heel Into The Great Wide Open kunnen berekenen. Aangezien de productie van eten en drinken verantwoordelijk is voor zo’n 25% van de totale uitstoot van het festival, valt hier enorm veel te winnen.

KLIMAATPOSITIEF, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Wanneer je meer koolstof vastlegt dan dat je uitstoot en je hebt je historische uitstoot volledig ingevangen, dan kan je spreken van een klimaatpositief bedrijf. Wij streven ernaar netto meer CO2 op te slaan dan uit te stoten in de bedrijfsvoering plus alle historische emissies (sinds 2009) op te ruimen. Dit jaar zal voor het eerst de gehele nog niet te voorkomen restuitstoot worden opgeruimd

in samenwerking met ONCRA, het natuurlijke koolstofopslag platform van Climate Cleanup. Ook starten we met hen met het opruimen van de historische uitstoot, die in totaal zo’n 4000 ton bedraagt. Dat doen we door middel van natuurlijke stabiele koolstofopslag.

IN EEN CIRCULAIRE WERELD IS AL HET AFVAL EEN GRONDSTOF

Een circulair festival betekent dat we geen restafval meer hoeven te verbranden of storten en dat we alle gebruiksmaterialen hergebruiken, hoogwaardig recyclen of composteren. Dit betekent dat er voor bezoekers niks te krijgen is dat niet herbruikbaar (al het servies en bekers) of composteerbaar (etensresten) is. Hierdoor is het publieksgebied eigenlijk restafvalvrij, op de aanstekers, sigarettenpeuken, kapotte zonnebrilen en plastic zakjes na die bezoekers zelf meenemen.

Omdat we dit jaar bemande inzamelpunten hebben voor servies en grondstoffen, houden we de organische reststroom nog schoner en sorteren we direct het herbruikbare servies voor een efficiënte en snelle verwerking. Dat betekent dat achteraf minder servies wordt afgekeurd en we per saldo meer servies kunnen hergebruiken.

Backstage zijn geen restafvalbakken meer te vinden. Alles wordt 100% gescheiden ingezameld in de grondstoffenstraat. Als een cateraar of leverancier materialen heeft die niet in een standaard inzamelstroom voor grondstoffen kunnen (zoals schelpen) dan wordt daarvoor een speciale bak neergezet om deze grondstof apart in te zamelen, zodat er na het festival een verwerker of nieuwe functie (zoals een schelpenpad voor gevonden kan worden. Op deze manier kunnen de grondstoffenstromen schoon blijven en is hoogwaardig hergebruik of recycling mogelijk.

Door geen restafvalbakken meer aan te bieden is de inzet dat alle partijen nog beter gaan scheiden, waardoor we het gemiddelde van 140 gram restafval per bezoeker per dag (2022) nog verder omlaag kunnen brengen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland