home-icon
menu

In opdracht van de gemeente Vlieland deed Lab Vlieland onderzoek naar het draagvlak voor windenergie op Vlieland. Woensdag 16 september worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom om deze presenatie bij te wonen en om mee te praten over een energie-onafhankelijk Vlieland.

Woensdag 16 september: presentatie ‘onderzoek draagvlak windenergieVlieland’

Zoals velen weten heeft de gemeente Vlieland in 2007, samen met de andere waddeneilanden en de provincie Fryslân het ‘ambitiemanifest Waddeneilanden’ getekend. De gemeente Vlieland heeft zichzelf hierin het doel gesteld om in 2020 energie onafhankelijk te zijn.

Een combinatie van zon en wind energie bleek volgens onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Utrecht de beste (technisch-economische) mogelijkheid. De gemeente Vlieland heeft daarom Lab Vlieland gevraagd te onderzoeken hoe Vlielanders en de betrokkenen groepen over windenergie op het eiland denken.
Hiervoor heeft Lab Vlieland vervolgens groepsgesprekken met eilanders en een groot aantal interviews met toeristen gedaan. Dit alles is verwerkt, doordacht en in beeld gebracht door ons en onze samenwerkingspartners; Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) en Urgenda.

De presentatie vindt plaats op woensdag 16 september, 20.00 in het gebouw van VMBO De Krijtenburg, Vlieland.

Wij vinden het fijn als je je van tevoren aanmeldt zodat we rekening kunnen houden met het aantal geïnteresseerden.
Aanmelden kan door een email te sturen naar Jorinde@labvlieland.nl.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland