home-icon
menu

Men zat in een kring. Net als die ene zomeravond in De Bolder toen Søren Hermansen sprak. De Deense boer vertelde er over hoe zijn eiland Samsø energie-onafhankelijk was geworden en vooral over de manier waarop dat was gegaan. Dat het de bewoners zelf waren geweest die het voortouw namen. En over de goede dingen die deze energietransitie de eilanders gebracht had.

Vlieland Duurzaam! Nieuwe Energie

Terug naar Vlieland, d.d. 13 december. De meeste van de dertien aanwezigen in De Jutter waren erbij in De Bolder. Sterker nog: ze zijn geïnspireerd geraakt door het prachtige voorbeeld van Samsø. Daarom zijn ze hier ook, als lid van de eilander projectgroep die op uitnodiging van de Gemeente bedacht hoe en wat de Vlielanders gezamenlijk kunnen gaan doen op weg naar een duurzamer eiland in 2020.

De weg naar een Nieuw Vlieland moet volgens de aanwezige Vlielanders beginnen met de vraag of het eiland dat nog steeds wil. Die wil is een voorwaarde. De verandering moet van de mensen op Vlieland komen. Daarover moeten de inwoners zich eerst uitspreken.

Nog zo’n hamvraag: wat staat er nou precies in dat veelbesproken Manifest 2020? Moet het eiland energie-onafhankelijk of CO2-neutraal worden? En stel men stapt over op ‘duurzame energie’, moet die dan op en om het eiland opgewekt worden of kan die ook groen ingekocht worden van de wal?

Of is zo duurzaam mogelijk ook al een mooi streven? En dat jaar 2020 is dat heilig? Voor je het weet werkt het juist verlammend. Zou 2030 ook goed zijn, bij wijze van, zolang er maar vooruitgang is?

En heel belangrijk ook: wat levert duurzaam op? Sociaal, ecologisch maar vooral ook in de portemonnee. Nu is het nog de ver-van-ons-bed-show maar dat hoeft helemaal niet. Een energie transitie levert juist een enorme kans om het heft in eigen hand te nemen, om zelf mede de toekomst van Vlieland vorm te geven. Dat zijn de vragen die eerst gezamenlijk beantwoord moeten worden, geeft de groep eilanders aan.

Daarom is er besloten om begin 2017 twee eiland bijeenkomsten te beleggen. Waar alle eilanders meer dan welkom zijn. Avonden waar samen bepaald kan gaan worden over; een gedeelde visie voor de toekomst over energie, praktische meetbare doelstellingen, met praktische voorbeelden hoe de eilanders zelf Nieuwe Energie kunnen creëren en vooral door dat dan ook echt samen met het hele eiland te gaan doen. Het begint met de gezamenlijke wil, dan volgt de weg vanzelf. 2017 wordt een belangrijk jaar voor Vlieland.

Kader

De groep die samenkwam op 13 december in De Jutter bestond uit Arie Jan van Ham (Raadslid; ABV), Marco Bakker (Werkgroep Vlieland 2020), Janke Boomsma (Werkgroep Vlieland 2020), Jaap Hamstra (O.V.V), Dick Visser (Raadslid; VVD), Gerard List (O.V.V), Barbara de Bruijn (ECV), Elsje de Ruijter (Raadslid; GW), Joke Weeda (gemeente), Antoine Maartens (Energie loket/Urgenda), Henk Visser (Wethouder), Govert Reeskamp (Lab Vlieland) en Tijl Couzij (Lab Vlieland).


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland