home-icon
menu

Zaterdag 9 mei zijn Søren Hermansen en Han Brezet op uitnodiging van Lab Vlieland te gast in De Bolder op Vlieland.

Lab Vlieland haalt Søren Hermansen van Samsø naar Vlieland

Samsø

Het Deense eiland Samsø is Europees koploper als het gaat om het produceren van duurzame energie. Het eiland, qua omvang en bewoners vergelijkbaar met Terschelling, wekt al vele jaren evenveel energie op als het zelf gebruikt, de laatste jaren zelfs meer dan ze nodig hebben. De energie-onafhankelijkheid van de vaste wal levert dus geld op. De duurzame energietransitie die hieraan voorafging, is mede in gang gezet door Søren Hermansen.

Søren Hermansen

In 2008 is Hermansen, boer van oorsprong en tegenwoordig directeur van de Samsø Energiakademi en hoofd van het Samsø energieproject, uitgeroepen tot een van de Heroes of the Environment door Time Magazine. In 2009 ontving Hermansen de Göteborg Award – de Nobelprijs op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zelf is Hermansen verbaasd over al dit eerbetoon. Waar de beloning voor hem op wijst: ‘We’ve done a good piece of work’.

Samsø (spreek uit: SOM-suh) is een klein eiland middenin de wateren van de Deense binnenzee Kattegat. Het eiland is praktisch CO2-neutraal (ze produceren meer duurzame energie dan ze in totaal aan energie verbruiken) en daarmee bij uitstek het duurzame visitekaartje van Denemarken. Voortbouwend op de al behaalde resultaten, is de nieuwe missie van de Deense showcase nu, alle overgebleven gebruik van fossiele brandstoffen (auto’s etc.) vervangen te hebben door duurzame alternatieven voor het jaar 2020.

Bezoek aan Vlieland

Lab Vlieland is er trots op deze pionier van de duurzame eilandenbeweging op Vlieland te mogen ontvangen. Hij vertegenwoordigt precies het denken en de wilskracht die Lab Vlieland graag ondersteunt en stimuleert op Vlieland. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om naar het inspirerende verhaal van Hermansen te komen luisteren.

Hij komt ons vertellen over de manier waarop zijn eiland zich heeft georganiseerd en in één klap de groeiende werkloosheid en het energieprobleem oploste. Dit door de opwekking van energie grotendeels onder beheer van de eilanders zelf te brengen. Søren wil graag zijn ervaringen en praktische kennis delen om zo bij te dragen aan de verduurzaming van Vlieland en de overige Waddeneilanden.

Texel

Net als Vlieland werkt Texel aan haar energie-onafhankelijkheid met een energiecoöperatie, maar ook met experimenten als een getijden energie proefopstelling. Om de ontwikkelingen dichtbij huis ook in beeld te krijgen, heeft Lab Vlieland tevens Han Brezet, hoogleraar bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, uitgenodigd om de voortgang op Texel naast die van Samø te zetten. Han Brezet is ook nauw betrokken bij de Stichting Duurzaam Texel en zal kort vertellen over de lopende en toekomstige energieprojecten op dat eiland en in de rest van het Waddengebied.

Uitnodiging 9 mei

Lab Vlieland nodigt hierbij alle eilanders en belanghebbenden uit om op zaterdag 9 mei om 20.00 uur in De Bolder naar deze inspirerende presentatie te komen luisteren. Søren Hermansen presenteert in het Engels. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte welkom. De entree is gratis.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland