home-icon
menu

In de strijd voor een ideale wereld waarin transport volledig duurzaam verloopt, kunnen onderweg al een hoop punten worden gescoord. Het liefst met volledige indamming van CO2-uitstoot, maar zolang dat nog niet gaat helpt reduceren ook al een boel. Met fuel replacement wordt al jaren bijgedragen aan een verminderde schadelijke uitstoot - van bijvoorbeeld de reis van en naar Vlieland met Into The Great Wide Open. Al lijkt al het transport in de wereld van vandaag op een lage pit te staan, woedt de strijd voor duurzame verplaatsingen gerust (of misschien wel des te meer) verder. Een inkijk in de duurzame transportrevolutie van Lab Vlieland.

Het meeste transport kan vandaag al klimaatneutraal

Foto: Camila Wijnmaalen

Het vervoeren van grote getale mensen en goederen over land, zee of door de lucht gebeurt hoofdzakelijk met door diesel of kerosine aangedreven voertuigen. Voor het compleet vervangen van deze brandstoffen is de energietransitie helaas nog niet ver genoeg, en dus wordt het daar dan ook vaak bij gelaten. Maar als het aan Lab Vlieland ligt komt daar vandaag nog een einde aan: klimaatontwrichting gebeurt nu en voor wachten is geen tijd. Met vervangende brandstof kan de schadelijke uitstoot namelijk wel al sterk worden gereduceerd, en wachten we ondertussen alsnog op de volledig schone vormen van mensen- en goederentransport. 

Gelukkig zijn er voor individueel personenvervoer of transport over korte afstanden al veel duurzame en betaalbare initiatieven te vinden. Voor eenieder die daar nog niet aan mee doen hoopt LabVlieland toch het goede voorbeeld te geven, in de eigen strijd naar grootschalig duurzaam transport. Door de bezigheden op Vlieland bijvoorbeeld, waar samen met Into The Great Wide Open al jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van steeds duurzamere vervoersopties voor zowel grote aantallen mensen als spullen.Want die komen en gaan er een hoop rondom zo'n festival, en dat allemaal per auto, bus, veerpont of vliegtuig. Deze dieselgedreven transportmiddelen zijn onmisbaar, maar samen ook goed voor 60% van de totale CO2-uitstoot van het festival. Een goed idee dus om die brandstof te vervangen voor duurzame alternatieven met behulp van HVO diesel. Deze wordt gemaakt van reststromen als frituurvet, slachtafval en restpapier, welke op hun beurt dus geen biodiversiteit, voedselprijzen of kostbare landbouwgrond in de weg zitten. Deze 'Neste MY' is aan de doorsnee pomp te verkrijgen en nog betaalbaar ook. De brandstof kan zonder aanpassingen in elke bestaande dieselmotor worden gebruikt - schepen, auto’s, generatoren, bussen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen. Met het gebruiken van duurzame en hernieuwbare brandstoffen worden niet alleen lokale uitstoot (stikstof, SOx en fijnstof) verminderd, maar bovenal 90% CO2 uitstoot tegen gegaan. Het simpelweg in de tank gieten van deze goede brandstoffen bij veerboten naar het eiland is helaas zo simpel nog niet, maar er wordt wel voor gezorgd dat elke liter die ten behoeve van het festival wordt gebruikt elders schoon wordt vervangen. In de infographic is deze werkwijze helder vertaald. Het festival fungeert zo als het bewijs dat het verkleinen van de ecologische voetafdruk haalbaar is. En hoewel de zekerheid van een festival er momenteel niet is, werkt LabVlieland op de achtergrond gerust verder aan duurzame ontwikkelingen op het gebied van transport.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland