home-icon
menu

Jaarlijks wordt er 15.000.000 liter diesel verstookt op alle festivals in Nederland. Er zijn diverse plannen om te meten, te besparen en groene en duurzame technologieën in te zetten maar EPIC wil doorpakken en bundelt de krachten om dit probleem te tackelen. Samen met Lab Vlieland werd het panel Energie op festivals geïnitieerd om de drempels en kansen in kaart te brengen.

EPIC: Energie op festivals

Door een slim energieplan is met de huidige technieken 20 tot 40% diesel te besparen. Voor ieder evenement vormt een tijdige inventarisatie van energiegebruikers de basis voor een energieplan. Hoe gedetailleerder deze inventarisatie, hoe efficiënter het plan. Door een gebrek aan kennis en/of tijd wordt veelal alleen de behoefte van het aantal stroomaansluitingen geïnventariseerd, hetgeen niets zegt over hoeveel energie er nodig is. Naast het gebrek aan basiskennis is er geen goed beeld waar er hoe veel energie gebruikt wordt met daarbij de financiële en ecologische consequenties.

Momenteel wordt ± 95% van de energie op festivals opgewekt met diesel aggregaten. Vanuit een ecologisch oogpunt is netspanning de meest schone oplossing. De lange afschrijvingstermijn en het hoge vastrecht zorgen er voor dat dit in veel gevallen niet uit kan. Diesel vervangen voor alternatieve brandstof biedt een mogelijke tussenoplossing en er zijn steeds meer accuoplossingen te verkrijgen, al dan niet met zonnepanelen. Maar enkel deze nieuwe technieken kunnen de enorme energievraag niet voorzien. Uiteindelijk zal een combinatie van deze technieken de meest schone en betaalbare oplossing bieden.

De volgende stap is een coalitie vormen om de volgende drie punten aan te pakken.

  • De kennis en tools moeten beschikbaar komen om tot een goede inventarisatie te komen.
  • Er moet onderzocht worden hoe efficiënt energiegebruik op festivals gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld kWh af te rekenen i.p.v. alleen per aansluiting.
  • ​De drempel voor aansluiting op het net moet worden weggenomen, zeker op de terreinen waar meerdere keren in het jaar een festival plaatsvindt en de bekabeling al onder de grond ligt.

Lab Vlieland heeft de partijen bij elkaar gehaald en twee sessies geïnitieerd op EPIC in Groningen. Momenteel participeren we in een green deal traject op het thema afval en mogelijk biedt deze vorm ook kansen op het bovenstaande thema.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland