home-icon
menu

Op de raadsvergadering van 26 oktober is het voorstel tot een stappenplan aangenomen door de raad. Hiermee krijgt het onderzoek naar draagvlak windenergie een concreet vervolg. Zie hier het Stappenplan voortgang windmolen uit de raadvergadering.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Lab Vlieland